تلفن: ۸۸۶۷۴۹۶۵
آدرس جردن خیابان شریفی پلاک ۳۲ طبقه ۲ واحد ۳