بارگذاری جامع کالا

0 تومان

توضیح

یک صفحه کامل کالا در فروشگاه اینترنتی شامل نام، عکس، قیمت، توضیح، شاخه، ویژگی می‌شود که هر کدام از این ویژگی‌های یک صفحه کالا در قالب خدمت در مرکز خدمات بیدُک موجود است.

اما این خدمت ترکیبی از تمام این خدمات و در قالب یک مجموعه اقتصادی و در پکیج‌های ۱، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ تایی کالا ارائه می‌شود.

این خدمت شامل سرویس‌های زیر می‌شود که هرکدام به‌صورت جداگانه در این مرکز خدمت‌رسانی می‌شود:

۱- بارگذاری کالا

۲- درج ویژگی‌های کالا

۳- درج توضیحات کالا

۴- عکاسی مناسب از کالا

۵- شاخه بندی کالا

توجه داشته باشید که در تمامی پکیج‌ها نسبت به تعداد کالا تخفیف مناسبی لحاظ شده است به ترتیبی که در پیکیج های ۱۰ تایی ۱۵ درصد تخفیف، ۲۰ تایی ۳۰ درصد تخفیف، ۵۰ تایی ۴۰ درصد تخفیف و ۱۰۰ تایی ۵۰ درصد تخفیف لحاظ شده است.

نظرات کاربران

نوشتن نقد و نظر